اخبار و رویدادها

ماموریت های پژوهشی

ماموریت های پژوهشی


ماموریت های پژوهشی اعضای هیات علمی سال 1393

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه/موسسه تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 مهدی پورفتح انیستیتو میکرو الکترونیک دانشگاه فنی وین 1393/03/01 1393/10/30 اتریش
2 حمید سلطانیان زاده موسسه پزشکی فورد آمریکا 1393/03/20 1393/05/19 آمریکا
3 اشکان رحیمی کیان دانشگاه تورنتو 1393/03/20 1393/06/25 کانادا
4 زین العابدین نوابی شیرازی دانشگاه WPI 1393/04/01 1393/06/16 آمریکا
5 حسن منصف دانشگاه Ryerson 1393/04/04 1393/06/04 کانادا
6 مریم میریان دانشگاه UBC 1393/07/01 1394/03/30 کانادا
7 حامد کبریائی دانشگاه سانیو 1393/06/20 1394/06/20 ایتالیا
8 حمید سلطانیان زاده موسسه پزشکی فورد آمریکا 1393/10/03 1393/11/04 آمریکا
9 زین العابدین نوابی شیرازی کمیته علمی کنفرانس VTS 1393/09/18 1393/09/26 آمریکا
10 حسین محسنی جهت تعامل با دانشگاههای اتریش و آلمان 1393/12/08 1394/01/18 اتریش
11 حسن منصف دانشگاه واترلو 1393/10/22 1393/11/11 کانادا
12 تورج عباسیان نجف آبادی دانشگاه کینگستون 1393/11/10 1394/05/10 کانادا

 

ماموریت های پژوهشی اعضای هیات علمی سال 1392

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه/موسسه تاریخ شروع تاریخ خاتمه کشور
1 بهروز مهام دانشگاه NTNU 1392/03/02 1392/03/20 نروژ
2 اشکان رحیمی کیان دانشگاه RWTH Aachen  1392/03/31 1392/06/29 آلمان
3 حمید سلطانیان زاده دانشگاه میشیگان  1392/03/18 1392/05/17 آمریکا
4 فرشاد لاهوتی دانشگاه Caltech  1392/04/10 1392/06/08 آمریکا
5 زین العابدین نوابی دانشگاه WPI 1392/04/02 1392/04/15 آمریکا
6 حمید سلطانیان زاده دانشگاه میشیگان  1392/10/18 1392/11/09 آمریکا
7 منوچهر مرادی سبزوار دانشگاه روکیوس 1392/12/19 1392//12/25 ژاپن

 

آدرس کوتاه :