اخبار و رویدادها

مدرسه تابستانی یادگیری عمیق در دانشگاه تهران.

مدرسه تابستانی یادگیری عمیق در دانشگاه تهران.


برگزاری مدرسه تابستانی "یادگیری عمیق"

مدرسه تابستانی "یادگیری عمیق" از تاریخ دهم الی دوازدهم مرداد ماه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.مهلت ثبت نام تا تاریخ 4 مرداد می‌باشد،جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه نمایید.

http://acm.ut.ac.ir/deeplearning

 

آدرس کوتاه :