اخبار و رویدادها

مراسم نودانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

مراسم نودانشجویان دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر


ضمن عرض خیر مقدم مجدد و تبریک به دانشجویان ورودی جدید  کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر می رساند،که دانشجویان می توانند جهت دیدن پیامها و ویدئوهای این مراسم "مراسم نودانشجویان" که در تاریخ ۲۵ آبان ماه برگزار شد   به بخش آموزش <--- دانشجویان نو ورود <-- دوره کارشناسی  مراجعه نمایند.

 

 

آدرس کوتاه :