- دوشنبه، ۱۷ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه تهران

مرکز نوآوری دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه تهرانمرکز نوآوری

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده ­های فنی دانشگاه تهران، با توجه به سابقه، نقش ملی و توان تراز اول خود در سطح ملی و بین المللی با ایجاد یک "مرکز نوآوری" در قلب دانشکده  و همچنین در یک فضای عمومی به دنبال تکمیل پیوستار آموزش، پژوهش و نوآوریِ ثروت آفرین است. در این مرکز نوآوری مجموعه های  دانشجویان و نو فارغ التحصیلانی که با همکاری یکدیگر پایان نامه های تحصیلات تکمیلی و کارشناسی خود را برای تولید فناوری های دانش بنیان به انجام رسانده اند، به مدت یک سال استقرار یافته و در این مدت از خدمات لازم برای کسب مهارت جهت ورود به بازار علم و فناوری بهره می برند. همچنین به واسطه استقرار در قلب دانشکده دسترسی کامل به مجموعه های آزمایشگاهی و به اساتید خود را داشته و لذا در این مدت از محیط دانشی و زیرساختی قبلی خود جدا نشده و از آن بهره می برند. به علاوه، به دلیل استقرار در دانشکده، هم امکان جذب دانشجویان دانشکده را به صورت عضو همکار در پروژه خواهند داشت و نیز می توانند در تعریف و اجرای پروژه های دانشجویی در راستای تکمیل و ارتقاء محصولات خود با اساتید همکاری و مشارکت نمایند. حضور فارغ التحصیلانی که در مسیر کارآفرینی فعال هستند در دانشکده، و در معرض دید دانشجویان، موجب فرهنگ سازی و افزایش تمایل به کارآفرینی در دانشجویان و نهایتاً ماندگاری و پایداری در کشور نیز می گردد. به عبارت دیگر پیوستار آموزشی، پژوهشی و نوآوری معطوف به خلق ثروت دانش بنیانِ مدنظر پردیس دانشکده های فنی و با توجه به مسئولیت های اجتماعی این دانشکده  با تاسیس این مراکز نوآوری شکل خواهد گرفت.

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها