اخبار و رویدادها

مستندات مربوط به کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی هک و امنیت رایانه‌ای

مستندات مربوط به کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی هک و امنیت رایانه‌ای 

دانشجویانی که علاقه مند هستند  مستندات مربوط به کارگاه آموزشی یک روزه آشنایی با مبانی هک و امنیت رایانه‌ای را در اختیار داشته باشند به آدرس http://sbisc.ut.ac.ir/ مراجعه کنند.

 

آدرس کوتاه :