اخبار و رویدادها

مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)

مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)

 https://www.aparat.com/v/XKvAQ

https://www.aparat.com/v/hxOL0

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، سازوکاری برای تعریف، انجام و ارزیابی مناسب­ تر پروژه­ های کارشناسی به همراه ایجاد فرصت برای دیده شدن دستاوردهای دانشجویان توسط جامعه، سرمایه ­گذاران، کارآفرینان و صنایع تدارک دیده است. بر اساس این برنامه، در هر ترم، دانشجویان کارشناسی دفاع شفاهی از پروژه لیسانس خود را در قالب ارایه پوستر برای داوران در "روز پروژه" انجام می دهند.
آدرس کوتاه :