اخبار و رویدادها

مطالعه و مدل سازی ترکیب چند حسی در انسان

مطالعه و مدل سازی ترکیب چند حسی در انسان


در زندگی روزمره، انسان ها با منابع اطاعاتی گوناگونی ارتباط دارند و این اطلاعات را از طریق حس های مختلف از جمله بینائی، شنوائی، لامسه و ... ادراک می کنند. یکی از حوزه هایی که مورد علاقه دانشمندان علوم شناختی است، مطالعه نحوه ترکیب اطلاعات منابع مختلف توسط مغز برای رسیدن به مفهومی واحد می باشد. ترکیب اطلاعات می تواند در سطوح مختلف از جمله تصمیم گیری، ادراک یا حتی سنسوری انجام شود. یکی از اهداف مطالعاتی این مرکز (آزمایشگاه) مطالعه دقیق و مدل سازی رفتار انسان در ترکیب اطلاعات چند حسی با استفاده از روش های سایکوفیزیک و ثبت سیگنال های مغزی می باشد.

ارائه دهنده
محمد علی نیکویی ماهانی
پست الکترونیک: m.a.nikouei.mahani@gmail.com
عضو فعال
استاد راهنما
مجید نیلی احمدآبادی
استاد تمام
اتاق: ساختمان جدید، 734
تلفن: 61114221
پست الکترونیکی: mnili [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :