اخبار و رویدادها

معارفه گروه هوش ماشین و رباتیک

معارفه گروه هوش ماشین و رباتیک


جلسه معارفه گروه هوش ماشین و رباتیک 19 آذر 96 ،ساختمان شماره دو اتاق 803 ساعت 12:30 تا 14

آدرس کوتاه :