اخبار و رویدادها

معرفی آزمایشگاه

معرفی آزمایشگاه


تمرکز آزمایشگاه تحقیقاتی "سیستمهای محاسباتی وفقی با انرژی مصرفی پایین" (به اختصار ACTS)، بر بهبود کارایی مدارات دیجیتال با استفاده از تکنولوژی­های ساخت و روش­های محاسباتی نوظهور می­باشد. همواره استفاده از تکنولوژی­ها (مانند Memristor و STT-MRAM) و محاسبات نوظهور (مانند محاسبات نورومورفیکی و تقریبی) در مدارات دیجیتال دارای پیچیدگی­هایی در زمان طراحی و عملیات سیستم می باشد که در این آزمایشگاه سعی خواهد شد از سطح مداری تا سطح سیستمی، راهکارهایی برای کاهش این پیچیدگی­ها و امکان­پذیر کردن استفاده از این تکنولوژی­ها ارائه شود.

آدرس کوتاه :