نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی درس«کارآفرینی نوآورانه و فناورانه»

معرفی درس«کارآفرینی نوآورانه و فناورانه»


 درس «کارآفرینی نوآورانه و فناورانه» پس از یک دوره برگزاری موفق و استقبال دانشجویان بناست در نیمسال دوم تحصیلی 01-00 مجدداً برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران و دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی به عنوان درس اختیاری برگزار گردد.
 
 برای آشنایی بیشتر با محتوای درس، جلسه معارفه‌ای در تاریخ چهارشنبه ۲۷ بهمن ساعت ۱۷ الی ۱۸.۳۰ برگزار می‌گردد. 
 
mailحضور در جلسه معارفه درس کارآفرینی فناورانه برای انتخاب این واحد در حذف و اضافه ترم جاری، الزامی است.
 
yes لینک دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت نام جلسه معارفه: https://evnd.co/g3CYP