- جمعه، ۴ فروردین ۱۴۰۲

اخبار

مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال 1- 1401

مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه در پایان نیمسال 1- 1401احتراماً به استحضار می‌رساند مهلت نهایی برگزاری جلسات دفاعیه رساله/پایان نامه در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱، تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ می باشد و به هیچ وجه تمدید نمی گردد. بدیهی است برگزاری جلسات دفاعیه رساله/پایان نامه دانشجویان پس از این تاریخ با ایجاد نیمسال و پرداخت هزینه روز شمار خواهد بود.

enlightenedمهلت دفاع پروپوزال دکتری تا 13 بهمن ماه می باشد (قبل از شروع ترم آینده)

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها