اخبار و رویدادها

مهم: تمدید زمان بازه ارزشیابی نیمسال اول 96-95

مهم: تمدید زمان بازه ارزشیابی نیمسال اول 96-95


بدینوسیله به اطلاع دانشجویان گرامی می رساند که زمان تعیین شده جهت انجام ارزشیابی الکترونیکی دروس در نیمسال اول 96-95 از روز دوشنبه مورخ 13/10/95 لغایت جمعه 17/10/95 تمدید شد. دانشجویان محترم چنانچه تاکنون موفق به انجام ارزشیابی نشده اند، لازم است در بازه زمانی تعیین شده با ورود به سیستم جامع آموزش نسبت به انجام ارزشیابی و اطمینان از تأیید آن اقدام نمایند. بدیهی است که ارزشیابی باید برای کلیه دروس انجام شود. در صورت عدم انجام ارزشیابی، امکان انتخاب واحد و همچنین رویت نمرات برای دانشجویان وجود نخواهد داشت.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :