اخبار و رویدادها

مهم: قابل توجه دانشجویان گرایش مهندسی برق- قدرت

مهم: قابل توجه دانشجویان گرایش مهندسی برق- قدرت


من بعد دروس رله و حفاظت، عایق و فشارقوی، طرح خط و روشنایی فنی منحصرا" در نیمسال اول و دروس بررسی سیستم قدرت 2، ماشین های مخصوص، تولید و نیروگاه، طرح پست و تاسیسات الکتریکی منحصرا" در نیمسال دوم ارائه خواهند شد. لطفا" در برنامه ریزی انتخاب واحد خود دقت لازم را مبذول فرموده و ارائه هرگونه درخواست جهت ارائه دروس  خارج از روال مذکور خودداری نمایید.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

آدرس کوتاه :