اخبار و رویدادها

مهم: قابل توجه دانشجویان گرایش کنترل (تغییرات برنامه درسی گرایش کنترل)

مهم: قابل توجه دانشجویان گرایش کنترل (تغییرات برنامه درسی گرایش کنترل)


 

به اطلاع می‌رساند بنابر تصمیم گروه کنترل دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر تغییرات زیر در برنامه درسی این گرایش ایجاد گردیده است که نتایج آن به شرح زیر است.

نام درس

هم‌نیاز

پیش‌نیاز

آزمایشگاه سیستم‌های کنترل خطی

سیستم‌های کنترل خطی

-

سیستم‌های کنترل پیشرفته

جبر خطی

سیستم‌های کنترل خطی

سیستم‌های کنترل غیرخطی و دیجیتال

-

سیستم‌های کنترل پیشرفته

 

 

 طبق اعلام گروه کنترل دانشجویان این گرایش موظف هستند درس سیستم‌های کنترل پیشرفته را در ترم 6 اخذ نمایند.

 درس سیستم‌های کنترل خطی همراه با آزمایشگاه این درس ارائه خواهد شد.

3 - درس سیستم‌های کنترل غیرخطی و دیجیتال همراه با آزمایشگاه این درس ارائه خواهد شد.

 دانشجویانی که درس سیستم‌های کنترل خطی را گذرانده‌اند اما آزمایشگاه را اخذ نکرده‌اند موظفند یکی از 4 گروه  آزمایشگاهی که توسط دکتر نجار اعرابی ارائه شده را اخذ نمایند. لازم به ذکر است در ترم‌های آینده این آزمایشگاه به صورت مستقل از درس ارائه نخواهد شد.

 دانشجویانی که در ترم پیش رو درس سیستم‌های کنترل خطی را اخذ می‌نمایند موظفند آزمایشگاه این درس را با همان  استاد اخذ نمایند. در غیر این‌صورت آموزش دانشکده درس سیستم‌های کنترل خطی ایشان را حذف خواهد کرد.

 

آدرس کوتاه :