- سه‌شنبه، ۱۸ مرداد ۱۴۰۱

اخبار

میهمانی ترم تابستان مقطع کارشناسی

میهمانی ترم تابستان مقطع کارشناسیمیهمانی ترم تابستان مقطع کارشناسی  

 

موضوع میهمانی ترم تابستان در جلسه شورای آموزشی مورخ ۳۰/ ۰۳/ ۱۴۰۱ مطرح و مقرر شد:

  1. در خصوص دروس عمومی استثنائاً در تابستان جاری در صورت ارسال مجوز آموزش کل دانشگاه، اخذ درس در دانشگاه های سطح ۱ و ۲ به صورت مجازی بلامانع است. لازم به ذکر است این تابستان دانشگاه تهران دروس عمومی را ارئه می دهد و ترجیحاً دانشجویان دروس را با دانشگاه تهران اخذ نمایند.
  2.  در خصوص دروس پایه با رعایت شرط دو بار مردودی (دانشجویان شاهد و ایثارگر و فومن و کاسپین یک بار مردودی) اخذ درس فقط به صورت حضوری و دانشگاه های سطح یک و دو مجاز می باشد.
  3.  در خصوص دروس تخصصی شورای آموزشی با میهمانی دروس در تابستان موافق نیست و صرفاً در شرایط خاص و در صورت دانش اموختگی و صلاحدید معاون محترم آموزشی به صورت حضوری و در دانشگاه های سطح یک امکان پذیر می باشد .
  4. کلیه دانشجویان در صورت صدور فرم میهمانی باید پیگیر نمرات خود از دانشگاه مقصد باشند و در صورت انصراف فرم میهمانی را به اداره آموزش عودت دهند.
  5. صدور فرم میهمانی به منزله اخذ درس است و نمرات حتی مردودی (نمرات پایین تر از ۱۲) در سیستم جامع آموزشی ثبت می گردد. لازم به ذکر است رعایت شرایط فوق الزامی است.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها