اخبار و رویدادها

نمایش سری فیلم های Si RUN

نمایش سری فیلم های Si RUN


نمایش سری فیلم های Si RUN به زبان انگلیسی توسط آزمایشگاه سامانه‌های ریز و بسیار ریز (MEMS&NEMS Lab) ساعت ۱۲:۳۰ الی ۱:۳۰ روزهای سه شنبه ۱۲ و ۱۹ و ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶در سالن همایش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار می گردد.

 

ورود برای عموم آزاد است.

 

http://mems-nems.ut.ac.ir

http://sem.ut.ac.ir

   http://tcad.ut.ac.ir

آدرس کوتاه :