اخبار و رویدادها

نمرات پنجمین دوره روز پروزه

نمرات پنجمین دوره روز پروزه


نمرات پنجمین دوره روز پروژه

قابل توجه دانشجویانی که درتاریخ 17 بهمن ماه" پنجمین دوره روز پروژه"از پروژه خود دفاع کرده‌اند،می توانند نمرات پروژه خود را از در بخش نمرات روز پروژه  مشاهده نمایند.

آدرس کوتاه :