اخبار و رویدادها

هیئت رئیسه دانشکده

هیئت رئیسه دانشکده


 

ریاست دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مجید نیلی احمد آبادی

معاون اداری و مالی
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی

تصویر araabi

معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی

  بابک نجار اعرابی

معاون آموزشی
سعید صفری

 

آدرس کوتاه :