نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی

پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع دکتری در دانشگاه محقق اردبیلی


 احتراما به استحضار می رساند دانشگاه محقق اردبیلی در نظر دارد با استناد به آیین نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان دوره دکتری اقدام نماید.