اخبار و رویدادها

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد

پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر مقطع کارشناسی دانشگاه شاهد


به استحضار می رساند که دانشگاه شاهد از طریق پذیرش دانشجوی کارشناسی‌ ارشد بدون آزمون از بین دانشجویان برتر استعداد درخشان در سال تحصیلی 1400-1399 در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می نماید.

جهت دریافت فرم پذیرش و کسب اطلاعات بیشتر فایلهای پیوست را مشاهده نمایید.

آدرس کوتاه :