اخبار و رویدادها

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی کرمانشاه

پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی کرمانشاه


دانشگاه صنعتی کرمانشاه در راستای آیین‌نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد می‌نماید،داوطلبان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشترو دریافت شیوه‌نامه اجرایی و فرمهای مربوطه به سایت دانشگاه صنعتی کرمانشاه مراجعه نمایند.

آدرس کوتاه :