نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ایلام

پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه ایلام


احتراما به استحضار می رساند دانشگاه ایلام بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری اقدام به پذیرش دانشجویان متقاضی نماید.