اخبار و رویدادها

پروژه‌ها

پروژه‌ها


عنوان نام خانوادگی و نام استاد درصد مشارکت نام خانوادگی و نام دانشجو رشته تحصیلی دانشجو
استفاده از اطلاعات مکانی در روش مورفومتری مبتنی بر واکسل حسین زاده دهکردی غلامعلی 100.00 محمدی صادق مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
طراحی و ساخت یک حسگرزیستی بر پایه میکرو ماشین کاری عمودی سیلیکون جهت مانیتورینگ سلولهای سرطانی اپیتلیال بوسیله سطوح نانو سیم های سیلیکونی عبدالاحد محمد 50.00 انصاریان سعید مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  بهرامی بوده لالو فریبا 50.00  
ارائه ی مدلی محاسباتی برای استفاده در پروتز شبکیه با الهام از فیزیولوژی و مورفولوژی شبکیه بهرامی بوده لالو فریبا 100.00 طبسی سیدمازیار مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  جان احمدی مهیار 100.00  
اثر کانون توجه بر سینرژی های عضلانی و نحوه استخدام آنها در طی یادگیری تست تعادل بهرامی بوده لالو فریبا 100.00 طالشی ناصر مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  جمشیدی علی اشرف 100.00  
مطالعه و شبیه سازی پدیده ی کرونا با استفاده از نرم افزار کامسول شایگانی اکمل امیر عباس 100.00 شهیدی فرید مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
ارزیابی و بهبود قابلیت اطمینان ریز شبکه ها افشارنیا سعید 100.00 کاظم طرقی عابد مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
بهبود روش کنترل جبرانساز استاتیکی سنکرون سری (SSSC) با در نظر گرفتن تغییر پارامترهای شبکه فرهنگی شاهرخ 100.00 رستگار محمد مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
  سرادارزاده مهدی 100.00  
کنترل توان راکتیو در مزرعه ی بادی با ژنراتور سنکرون آهنربای دائم به منظور بهبود ظرفیت انتقال توان و پایداری شبکه واعظ زاده صادق 100.00 جهانپوردهکردی محمد مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
کنترل ترکیبی ژنراتور سنکرون آهنربای دائم جهت گذر از خطا واعظ زاده صادق 100.00 شیخ ویسی حامد مهندسی برق - قدرت - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
شناسایی و جبران سازی حالتهای گذرای تاثیر گذار سیستم بر عملکرد رله های حفاظتی ریز شبکه داور پناه مهدی 100.00 بابائیان عقدا علی مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
طراحی و تحلیل ژنراتور سنکرون خطب به منظور کاربرد در تبدیل انرژی امواج دریا به انرژی الکتریکی فیض جواد 100.00 نعمت صابری علیرضا مهندسی برق - قدرت - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
بهینه سازی بازده در سیستمهای انتقال توان بدون تماس برای تغذیه قطار مغناطیسی واعظ زاده صادق 100.00 عباسی عبدالرضا مهندسی برق - قدرت - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
بهینه سازی پارامترهای کنترل کننده غیر متمرکز دروپ برای مولد تولید پراکنده اینورتری در ریز شبکه افشارنیا سعید 100.00 رشیدی اورنجقی بهروز مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
دقت تعیین رطوبت ترانسفورماتور به روش طیف نمایی حوزه فرکانس محسنی حسین 100.00 اریامن خسرو مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
تعیین مکان تخلیه جزئی در سیم پیچ ترانسفورماتور قدرت با مدلسازی سیم پیچ محسنی حسین 100.00 جمالی امیرمحمد مهندسی برق - قدرت - سیستم های فشار قوی الکتریکی
طراحی تشدید کننده های تزویج شده پلازمونیک ترکیبی برای هدایت امواج نوری شاه آبادی محمود 100.00 قهرمانی مریم مهندسی برق - مخابرات (میدان)
طراحی و پیاده سازی آرایه آنتن مایکرواستریپ با تغذیه شانه ای با سطح گلبرک کناری پایین در فرکانس 77GHz برای استفاده در رادار هشدار تصادف محمدپوراقدم کریم 50.00 یاسینی سهیل مهندسی برق - مخابرات (میدان)
  محمدطاهری محمود 50.00  
تحلیل پدیده ی تونل زنی بین تشدید کننده های تزویج شده شاه آبادی محمود 50.00 حجتی فیروزآبادی افسانه مهندسی برق - مخابرات (میدان)
  راشدمحصل جلیل اقا 50.00  
تفرق از توری های عایقی متشکلی از دوایر هم مرکز شاه آبادی محمود 100.00 صفری عربی مسعود مهندسی برق - مخابرات (میدان)
تحلیل عددی سلولهای خورشیدی لایه نازک با حل توام معادلات ماکسول و معادلات نیمه هادیها محمدطاهری محمود 50.00 وحدانی مصطفی مهندسی برق - مخابرات (میدان)
  شاه آبادی محمود 50.00  
تخصیص منابع برای سیستمهای بیسیم مبتنی بر دسترسی غیر متعامد الفت علی 100.00 ناصری مصطفی مهندسی برق - مخابرات سیستم
بهبود عملکرد سامانه های نهانکاوی تصاویر با ترکیب کردن الگوریتمهای طبقه بند اخائی محمد علی 50.00 موسوی نجمه مهندسی برق - مخابرات - رمز
  صالح کلیبر صدف 50.00  
کاهش آلایش پایلوت در سامانه های ابر چند ورودی چند خروجی صباغیان مریم 100.00 شریعتمداری پوریا مهندسی برق - مخابرات سیستم
استفاده از آرایه ی میکروفونی برای معرفی محل ضبط صدا برای جرم یابی صوت اخائی محمد علی 100.00 اجرلو امیر مهندسی برق - مخابرات - رمز
بررسی امنیت الگوریتمهای رمز نگاری در برابر حملات توانی کانال جانبی اخائی محمد علی 100.00 حبیبی سیدامین مهندسی برق - مخابرات - رمز
مدیریت هوشمند ترافیک در شهرهای هوشمند با رویکرد ریاضیاتی خونساری احمد 100.00 سلطانی نظام ابادی پوریا مهندسی برق - مخابرات - شبکه
طراحی و پیاده سازی آرایه آنتن مایکرواستریپ با تغذیه سریالی با سطح SLL پایین برای رادار هشدار تصادف درفرکانس 24 گیگا هرتز محمدطاهری محمود 50.00 خلیلی حسین مهندسی برق - مخابرات (میدان)
  محمدپوراقدم کریم 50.00  
درجه ی آزادی امن در شبکه های اطلاعاتی با پیامهای محرمانه صالح کلیبر صدف 100.00 علی پوربهنمیری محمدامین مهندسی برق - مخابرات - شبکه
طراحی و ساخت عملگرIPMC جهت استفاده در ریز گیرنده ها کلاه دوز اصفهانی محمدرضا 50.00 علایی سیدارمان مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  اصل سلیمانی ابراهیم 50.00  
مدل سازی افزاره های مبتنی بر FinFET جهت بررسی عملکرد و شناسایی خطاهای محتمل در آنها نوابی شیرازی زین العابدین 50.00 نمازیان رضا مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  پور فتح مهدی 50.00  
طراحی و شبیه سازی آنتن رسانای نوری گالیم آرسناید در محدوده امواج تراهرتز کلاه دوز اصفهانی محمدرضا 50.00 دهقانی محمد امین مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  نشاط محمد 50.00  
بررسی و ساخت شبه خازن هایی بر پایه نانو ساختارهای اکسید کبالت سنائی زینب 50.00 نجفی سینا مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  مهاجرزاده سیدشمس ا لدین 50.00  
بررسی عددی حسگرهای گاز مبتنی بر فسفرین پور فتح مهدی 100.00 روشنکار مرتضی مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
طراحی و شبیه سازی آنتن رسانای نوری برای آشکارسازی امواج تراهرتز کلاه دوز اصفهانی محمدرضا 100.00 قربانی اسمعیل پور سامان مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری ضریب تلفات عایق ها به روش زمانی جعفرآبادی آشتیانی شاهین 50.00 جوادی صفدر رامین مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  شایگانی اکمل امیر عباس 50.00  
افزایش کارآیی پردازنده های گرافیکی در فن آوری ها با ابعاد نانو افضلی کوشا علی 50.00 مرتضاییان محمدرضا مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  کمال مهدی 50.00  
بهبود توان و کارایی درتکنولوژی های جدید حافظه نوابی شیرازی زین العابدین 50.00 رضایی زاده روکرد رامین مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  فروزنده بهجت 50.00  
عیب یابی خودکارمدارهای دیجیتال تحت نوسانات زمانی علیزاده ملفه بیژن 50.00 شاکری حسین اباد مهدی مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  فروزنده بهجت 50.00  
طراحی و پیاده سازی یک سیستم IP-PBX شیخائی صمد 50.00 پیرحسین لو حسین مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  فروزنده بهجت 50.00  
بهینه سازی الگوریتم تشخیص و ردیابی دست به همراه پیاده سازی بلادرنگ شیخائی صمد 50.00 فندرسکی ارش مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  فروزنده بهجت 50.00  
شبیه سازی و پیاده سازی لنزهای الکترومغناطیسی برای هدایت اشعه یونی     دلاور مصطفی مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
طراحی و پیاده سازی یک نمونه سیستم انتقال نقطه به نقطه اطلاعات با استفاده از نور مرئی شیخائی صمد 100.00 امامی میبدی محمد مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
مونیتورینگ الکتریکی اثر تغییرات PHمحیط سلولی برروی متابولیک سلولهای سرطانی اپیتلیال با استفاده از نانو سنسورهای امپدانسی و الکتروشیمیائی عبدالاحد محمد 100.00 علیخانی علیرضا مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
استفاده از حافظه برای بهبود کارآیی پردازشی نوابی شیرازی زین العابدین 100.00 معصومیان شایسته مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
مدیریت دمایی پردازنده های چند هسته ای به منظور افزایش کارایی و قابلیت اطمینان نوابی شیرازی زین العابدین 50.00 صفارپور محیا مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
  افضلی کوشا علی 50.00  
طراحی و تحلیل رفتار پای مصنوعی حداقل - فعال و کم مصرف نیلی احمدآبادی مجید 50.00 سلیمانی زین العابدین مهندسی برق ‌- کنترل‌
  عباسپور مقصود 50.00  
  عباسیان نجف آبادی تورج 100.00  
بررسی اثرگذاری اجتماعی در قضاوت خصیصه های فردی مبتنی بر چهره نجاراعرابی بابک 50.00 نصیرخوانی ارمان مهندسی برق ‌- کنترل‌
  بهرامی بهادر 50.00  
  نیلی احمدآبادی مجید 100.00  
کنترل مقاوم با تحمل عیب برای کمینه کردن زمان مانور خودروی مسابقه هیبریدی رجایی سلماسی فرزاد 100.00 قره باغی مجید مهندسی برق ‌- کنترل‌
بررسی نقش آستروسیت ها در LTP در سطح مدارات نورونی هیپوکمپ بهرامی بوده لالو فریبا 100.00 درکی فرزانه مهندسی برق ‌- کنترل‌
  جان احمدی مهیار 100.00  
بررسی نقش GPS درکنترل حرکت از دیدگاه سیستمهای دینامیکی بهرامی بوده لالو فریبا 100.00 میرجلیلی مینا مهندسی برق ‌- کنترل‌
  یزدان پناه محمدجواد 100.00  
ارائه و تحلیل یک مدل محاسباتی از سیستم کنترل حرکت انسان با استفاده از مفهوم سینرژی عضلات در حرکت رسانش دست بهرامی بوده لالو فریبا 100.00 طالشی منصور مهندسی برق ‌- کنترل‌
  توحید خواه فرزاد 100.00  
رویکرد بازی دینامیکی در کنترل شکل دهی گروهی از عوامل بر اساس عملکرد رهبر با وجود نامشخصی کبریایی حامد 100.00 محققی محمد مهندسی برق ‌- کنترل‌
کنترل غیرخطی محیط در شبکه ترافیک شهری کبریایی حامد 100.00 عالی پور علی مهندسی برق ‌- کنترل‌
مدلسازی و بررسی به اشتراک گذاری اطلاعات دررفتارهای اقتصادی دو نفره نیلی احمدآبادی مجید 50.00 یزدان پناه ارین مهندسی برق ‌- کنترل‌
طراحی ساختار و مولد الگو برای پای مصنوعی نیلی احمدآبادی مجید 50.00 داودی ایوب مهندسی برق ‌- کنترل‌
  عباسپور مقصود 50.00  
  عباسیان نجف آبادی تورج 100.00  
ارائه روشی یکپارچه به منظور طراحی ساختار بهینه ربات های پادار نیلی احمدآبادی مجید 100.00 محسنی شورغینی امید مهندسی برق ‌- کنترل‌
طراحی کنترل کننده گذار از مقاوم به بهینه مبتنی بر کاهش نامعینی با شناسایی سیستم نجاراعرابی بابک 50.00 احمدی کاشانی علی اکبر مهندسی برق ‌- کنترل‌
  کلهر احمد 50.00  
مدلسازی یادگیری تجربه حسی جدید و اثر آن بر ترکیب اطلاعات نیلی احمدآبادی مجید 100.00 ساعدی سعید مهندسی برق ‌- کنترل‌
طراحی کنترلر غیر خطی برای سیستم تعلیق مغناطیسی یزدان پناه محمدجواد 100.00 میثاق محمدرضا مهندسی برق ‌- کنترل‌
طراحی و ساخت یک ربات شبه غیرفعال با استفاده از عملگر ضربه ای نیلی احمدآبادی مجید 50.00 زارع ارمین مهندسی برق ‌- کنترل‌
  بهرامی بوده لالو فریبا 50.00  
مدلسازی نقش یادگیری اجتماعی در جبرانسازی اثر سوگیری در یادگیری فردی نیلی احمدآبادی مجید 100.00 شاهبازی فرناز مهندسی برق ‌- کنترل‌
تحلیل و مدلسازی یادگیری دو نفره در یک محیط مارکوف غیر قطعی نیلی احمدآبادی مجید 50.00 میانداری حسین مصطفی مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
  بهرامی بهادر 50.00  
  حسین زاده دهکردی غلامعلی 100.00  
طراحی و پیاده سازی یک سیستم مدیریت ساختمان برای خانه هوشمند شیخائی صمد 100.00 رحمتی مرتضی مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
طراحی و تحقق قسمت جلو گیرنده تصویربرداری غیرفعال باند میلیمتری با آنتن روی چیپ محمدطاهری محمود 100.00 ناصری سیدامیرحسین مهندسی برق - مخابرات (میدان)
طراحی و تحلیل پلتفرم قابل تعریف با نرم افزار برای شبکه های اینترنت اشیا شاه منصوری وحید 100.00 محمودی کوروش مهندسی برق - مخابرات - شبکه
طراحی توام کدینگ کانال و کنترل دسترسی به رسانه در شبکه های ارتباطی ماشین به ماشین صباغیان مریم 100.00 ابراهیمی محمدرضا مهندسی برق - مخابرات سیستم
  لاهوتی فرشاد 100.00    
حسگری و ارسال همزمان در شبکه های رادیو شناختی عباس فر علی اعظم 100.00 تنها روزبه مهندسی برق - مخابرات سیستم
مدولاسیون فضایی برای سیستمهای پهن باند با آنتنهای توزیع شده عباس فر علی اعظم 100.00 تفرشیان سیدحسن مهندسی برق - مخابرات سیستم
طراحی و ساخت ربات بالا رونده مغناطیسی از تیر چراغ برق مرادی سبزوار منوچهر 50.00 مجیدی رقیه مهندسی برق ‌- کنترل‌
  نیلی احمدآبادی مجید 50.00  
تشخیص سرطان های خون نوع ALL و AML و زیرگروه های آنها از روی تصاویر میکروسکوپی نمونه خون محیطی و مغز استخوان حسینی رشاد 100.00 عباس زاده ریزی محمدجواد مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
بررسی سیستمی جرم شناسی با استفاده از آنالیز داده حسینی رشاد 50.00 روزبان سیدمحمد مهندسی برق ‌- کنترل‌
  صالح کلیبر صدف 50.00  
پیاده سازی یک دستگاه میکرو ترموسایکلر بر کاغذ برای کاربردهای PCR جعفرآبادی آشتیانی شاهین 100.00 جم محمدامین مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
بررسی و بکارگیری آزمایشهای Shunt scan و LBIC در مطالعه و ارزیابی سلولهای خورشیدی متداول اصل سلیمانی ابراهیم 50.00 بزاز احمد مهندسی برق - الکترونیک - تکنولوژی نیمه هادی
  کلاه دوز اصفهانی محمدرضا 50.00  
طراحی شبیه سازی و ساخت آنتن هورن لنز دار در فرکانس 77GHZ برای کاربرد در رادارهای FMCW محمدپوراقدم کریم 100.00 وثوقی نیری اورنگ مهندسی برق - مخابرات (میدان)
طراحی مدار استحصال گر انرژی گرمایی برای ورودی زیر 100mV کمره ای محمود 100.00 کامرانی زهرا مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
طراحی سیستم نوآوری بخشی و جذب ایده در حوزه ی شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی لسانی حمید 50.00 عابدینی پاریزی مصطفی مهندسی برق - قدرت - ماشین های الکتریکی و الکترونیک قدرت
  فریدونیان علیرضا 100.00  
طراحی شبیه سازی و ساخت آنتن مایکرواستریپ آرایه ای با تغذیه سیگما - دلتا با سطح تزویج بسیار پائین در باند فرکانسی Ku محمدپوراقدم کریم 50.00 علمدار سعید مهندسی برق - مخابرات (میدان)
  محمدطاهری محمود 50.00  

 

آدرس کوتاه :