اخبار و رویدادها

پروژه های آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی

پروژه های آزمایشگاه بینایی و شنوایی محاسباتی


درمسئله طبقه بندی دو کلاسه پیدا کردن معادله خطی که بتواند دو کلاس را به خوبی از همدیگر جدا کند همیشه به سادگی امکان پذیر نیست، یکی از دلایلی که این مسئله را سخت کرده پیچیدگی فضای ویژگی...

آیا تشخیص چهره یک فرد یک فرایند کل نگراست یا یک فرایند بر اساس پردازش ویژگی‌های چهره (چشم، بینی، لب و ...) به صورت مجزا؟ تقریبا همه محققان حوزه پردازش چهره در جواب این سوال اتفاق...

 

آدرس کوتاه :