اخبار و رویدادها

پروژه های کارکاه عمومی 1

پروژه های کارکاه عمومی 1


در این آزمایشگاه که به صورت یک درس یک واحدی برای دانشجویان گروه برق و کامپیوتر ارائه می شود، شما با نحوه ی ساخت یک محصول صنعتی آشنا می شود و مرحله به مرحله - از ساخت قطعات مکانیکی تا برنامه نویسی...

 

آدرس کوتاه :