اخبار و رویدادها

پیام حذف اشتراک خبرنامه

پیام حذف اشتراک خبرنامه


 

اشتراک شما با موفقیت از خبرنامه حذف گردید.

جهت عضویت مجدد به صفحه نخست وبسایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه فرمایید.

آدرس کوتاه :