نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیرو اطلاعیه دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1399 و 1400

پیرو اطلاعیه دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی سال 1399 و 1400


پیرو اطلاعیه  در خصوص دریافت مدارک دانشجویان مقطع کارشناسی به اطلاع کلیه دانشجویان محترم ورودی سال های 1399و1400 مقطع کارشناسی می رساند:

در صورت عدم تحویل مدارک تحصیلی تا تاریخ 1401/3/31 ،مجاز به ثبت نام در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 نمی باشند.