نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

پیرو اطلاع رسانی در خصوص مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص مرخصی بدون احتساب

پیرو اطلاع رسانی در خصوص مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص مرخصی بدون احتساب


پیرو اطلاع رسانی در خصوص مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال 1- 1401 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1399

احتراماً پیرو نامه  در خصوص مصوبه هیأت محترم رئیسه دانشگاه در خصوص شرایط ارائه مرخصی بدون احتساب در سنوات نیمسال 1- 1401 برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته ورودی سال 1399 به استحضار می رساند، آخرین مهلت ارائه درخواست مرخصی مذکور حداکثر تا روز شنبه   8 / 11 / 1401 می باشد و به درخواستهایی که پس از آن تاریخ ارائه شوند، ترتیب اثر داده نخواهد شد. ضمنا مهلت بررسی و اتخاذ تصمیم توسط دانشکده ها، روز چهارشنبه 12 / 11 / 1401 می باشد

enlightenedقابل توجه دانشجویان گرامی :

در صورتی که "ترم 4011 را مرخصی بدون احتساب بگیرند ترم بعد ترم 5 هست و نیاز به تمدید ترم 6 نیست."