اخبار و رویدادها

پیش‌بینی لینک برای داده‌های حجیم

پیش‌بینی لینک برای داده‌های حجیم


داده‌های بزرگ اصطلاحی است که به مجموعه داده‌هایی اطلاق می‌شود که مدیریت، کنترل و پردازش آنها فراتر از توانایی ابزارهای نرم‌افزاری در یک زمان قابل تحمل و مورد انتظار است. مقیاس بزرگ داده به طور مداوم در یک مجموعه داده واحد در حال رشد است. نکته قابل توجه و مهم در این رشد آن است که در حین گسترش مجموعه داده مورد نظر، ما به طور مداوم به عمق بیشتری از اطلاعات نیز دست می‌یا‌بیم که بسیار حائز اهمیت است. این مهم از آنجا نشات می‌گیرد که این منبع داده‌ای عظیم قادر خواهد بود تا بینش‌های ارزش‌مندی را به ما ارائه نماید. نمونه‌ای از بزرگ داده‌ها می‌تواند شبکه‌های اجتماعی باشد.

افزایش محبوبیت روزافزون شبکه‌های اجتماعی سبب شده است تا تحلیل و بررسی این شبکه‌ها مورد توجه بسیاری از محققین قرار گیرد. یکی از تحلیل‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد پیش‌بینی لینک(یا پیوند) می‌باشد. در این پروژه هدف آنست تا با توجه به اهمیت هر دو موضوع یاد شده مسئله پیش‌بینی لینک(یا پیوند) برای داده‌های بزرگ حل شود، با فرض آنکه اطلاعات مربوط به همسایه‌های هر نود تا حد امکان در نزدیکی همان نود قرار دارد. بنابراین ارائه ی الگوریتمی مقیاس پذیر جهت پیش‌بینی لینک در داده‌های بزرگ از اهداف اصلی این پروژه می‌باشد، به این معنی که با افزایش نمایی سایز شبکه زمان اجرای الگوریتم به صورت نمایی افزایش پیدا نکند.

 

ارائه دهنده پروژه

هستی اکبری
پست الکترونیک: hasti.akbari@ut.ac.ir
عضو سابق
 

استاد راهنما

مسعود اسدپور
استادیار
اتاق: ساختمان جدید، 720
تلفن: 61114951
پست الکترونیکی: asadpour [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :