اخبار و رویدادها

چیستی کمیته

چیستی کمیته


دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، به عنوان اولین دانشکده در دانشگاه (و در کشور) از اساتید با تجربه و پیشکسوت دانشگاه‌های معتبر سراسر دنیا و پیشگامان و نوآوران در صنایع کشور، دعوت به حضور در کمیته مشاورین بین‌الملل دانشکده نموده است. هدف از تشکیل این کمیته، مشاوره در امور آموزشی و پژوهشی، ارتباط با صنعت روز و ارتقای جایگاه دانشکده به عنوان دانشکده‌ای بین‌المللی، نوآور و کارآفرین می‌باشد. 

 

 

آدرس کوتاه :