اخبار و رویدادها

کارآموزی در تابستان "1398"

کارآموزی در تابستان "1398"


(فوری – مهم)*** قابل توجه دانشجویان کارشناسی کارآموزی در تابستان 1398"***

دانشجویان بعد از مشاهده فرصت های کارآموزی و انتخاب آن و سپس تأیید توسط صنعت مربوطه، می بایست فرصت خود را در سامانه کارآموزی نهایی نمایند. تا سرپرست کارآموزی دانشکده بتواند استاد راهنما به دانشجوی متقاضی اختصاص دهد. لطفا" در اسرع وقت با مراجعه به سامانه ut.talentcoach.ir نسبت به نهایی کردن فرصت کارآموزی خود اقدام نمایید.

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

آدرس کوتاه :