اخبار و رویدادها

کارکنان دانشکده

کارکنان دانشکده


فهرست نام و عناوین رئیسان، مسئولین و کارشناسان

عنوان

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

تلفن

پست الکترونیکی

رئیس دانشکده

دکتر‌ مجید نیلی‌ احمد‌آبادی

2-815

4214

mnili[AT]ut.ac.ir

مسئول دفتر رئیس دانشکده

زهرا بیابانی

2-815

4214

biabanizh[AT]ut.ac.ir

معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

دکتربابک نجار اعرابی

1-218

4327

araabi [AT] ut.ac.ir

معاون آموزشی

دکتر رامتین خسروی

1-223

4180

r.khosravi[AT]ut.ac.ir

معاون اداری و مالی

دکتر محمد‌رضا کلاهدوز

2-407

9749

kolahdouz[AT]ut.ac.ir

مدیر امور عمومی

پرستو بهادرانی

2-416

4330

bahadrani[AT]ut.ac.ir

رئیس حسابداری

فریبرز قربانی

1-206

4325

fghorbany[AT]ut.ac.ir

مسئول دفتر معاونت مالی و اداری

بهناز بهنام

1-216

9736

bbehnam[AT]ut.ac.ir

مسئول سامانه‌های چندرسانه‌ای

فرشاد فروغی

2-405

9782

forooghi[AT]ut.ac.ir

مسئول واحد خدمات فنی و تاسیسات

مهدی جالو

2-101

4213

mjaloo[AT]ut.ac.ir

مسئول خدمات عمومی

روزبه بی‌غم

1-228

4350

r.bigham[AT]ut.ac.ir

جمع دار اموال و انبار

جواد سیرائی

1-210

4336

 

کارپرداز

قربانعلی نادر‌علی

2-415

9713

gnaderali[AT]ut.ac.ir

آموزش کارشناسی

گیتا نصیری صالح

1-225

4941

gnasiri[AT]ut.ac.ir

سمیه اسکندری

1-225

4180

seskandari[AT]ut.ac.ir

آموزش تحصیلات تکمیلی

هنگامه دستمالچی

1-215

4332

hdastmalchi[AT]ut.ac.ir

نادر سرداری

1-215

9794

n.sardari[AT]ut.ac.ir

دفتر پژوهشی

سمیه کوثری

1-215

4327

kowsari[AT]ut.ac.ir

مسئول شبکه ساختمان شماره یک و مرکز کامپیوتر مقطع کارشناسی

مهناز عدل‌پور

مرکز کامپیوتر

4998

adlpoor[AT]ut.ac.ir

مسئول شبکه ساختمان شماره دو و مرکز کامپیوتر مقطع تحصیلات تکمیلی

پژمان مطلب‌زاده

2-413

9703

pmotalleb[AT]ut.ac.ir

 

 

فهرست نام و عناوین کارشناسان آزمایشگاه‌ها

آزمایشگاه محل خدمت

نام و نام خانوادگی

شماره اتاق

تلفن

پست الکترونیکی

فشارقوی،روشنایی‌‎فنی‌ و رنگ سنجی، جریان قوی، مقدماتی برق، مدل شبکه و عایق‌های پلیمر

مروارید جبلی جوان

ساختمان فشار قوی

4370

jebelijavan[AT]ut.ac.ir

معماری کامپیوتر و ماکروویو

مرضیه رستگار

1-233

4322

rastegar.m[AT]ut.ac.ir

الکترونیک 1 و 2

حوریه خودکاری

1-409

4224

khodkari[AT]ut.ac.ir

کارگاه عمومی

مهدی خیاط ماهر

1-236

4945

madimaher[AT]ut.ac.ir

مدار و اندازه‌گیری

شیما رضایی

236-1

4368

sh.rezaei[AT]ut.ac.ir

نانو الکترونیک

فاطمه صالحی

1-118

4337

fmsalehi[AT]ut.ac.ir

مدارمنطقی،سخت‌افزار، دستگاه‌های نهفته و FPGA

فاطمه عسگری

1-313

4308

faasgari[AT]ut.ac.ir

کارگاه برق

مرتضی فردوسی

 

4927

ferdowsi[AT]ut.ac.ir

مدارهای مخابراتی

فرشاد فروغی

 

4175

forooghi[AT]ut.ac.ir

آنتن

محبوبه قازانچایی

1-308

4940

 

ماشین

محمدحسن کریمی

طبقه زیرهمکف-1

4972

mohkarimi [AT]ut.ac.ir

فشارقوی،روشنایی‌‎فنی‌ و رنگ سنجی، جریان قوی، مقدماتی برق، مدل شبکه و عایق‌های پلیمر

سلمان محسنی

ساختمان فشار قوی

4370

s.mohseni[AT]ut.ac.ir

مهندسی پزشکی و تجهیزات پزشکی

مریم مستشاری

2-527

4173

m.mostashari[AT]ut.ac.ir

 

فهرست کارکنان بخش خدمات فنی و عمومی

محل خدمت

نام و نام خانوادگی

تلفن داخلی

تلفن همراه

پست الکترونیکی

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

امیر خورشیدی

4158

09125222868

amirkhorshidi48@yahoo.com

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

پیمان ممی زاده

4158

09387787807

pmamizade@yahoo.com

خدمات فنی ساختمان شماره یک و فشارقوی

سعید جالو

4158

09307808310

 

خدمات فنی ساختمان شماره دو

سراج سیاوش

9743

09127088336

siavash1086@yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

علی ابراهیم وند

 

09360597669

aebrahimvand[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

اهواز بیرامی

 

09195404369

beyrami[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

وجیه الله دوست خواه

 

09128471546

 

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

احمد جنگجو

4324

09379749768

ajangjo@yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

محمد فتح‌اللهی

 

09192073236

m_fathollahi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره یک

مهدی نوروزی

 

09194483894

 

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

مرتضی اختیاری

 

09191188867

mekhteyari[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

علی اعتمادی

 

09389223203

khosroshahi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

رضا بیگلری

 

09379050119

rezabiglari369@yahoo.com

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

عین‌الله رحیمی

 

09125142742

anrahimi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

علم الله رحیمی

 

09125289366

ghizrahimi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

اصغر شاهگلدی

 

09126083695

shahgaldi[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان شماره دو

احمد کلهر

 

09126584681

ahkalhori[AT]ut.ac.ir

خدمات عمومی ساختمان فشارقوی

فرزام نوری زاده

 

09194236107

f.noorizadeh[AT]ut.ac.ir

جهت تماس از خارج از دانشکده لطفا ابتدا با شماره های 6111 و یا 8208 تماس گرفته و سپس شماره داخلی مورد نظر را شماره گیری نمائید.

آدرس کوتاه :