اخبار و رویدادها

کارگاه آشنایی با فعالیتهای پژوهشی در حوزه های مشترک دانشکده های فیزیک و مهندسی برق و کامپیوتر

کارگاه آشنایی با فعالیتهای پژوهشی در حوزه های مشترک دانشکده های فیزیک و مهندسی برق و کامپیوتر


در این کارگاه یک روزه استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دو دانشکده با حوزه های پژوهشی یکدیگر در قالب سخنرانی و جلسات بحث و گفتگو آشنا می شوند.

enlightenedزمان برگزاری کارگاه پنجشنبه 14 اسفند
no لینک ورود میهمان:
 
 
 
آدرس کوتاه :