اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی


کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی

زمان: شنبه 2 اردیبهشت ساعت 14 الی 17

مکان: ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- طبقه 8- سالن شورای 804

روش ثبت نام:

1.        ارسال نام و نام خانوادگی، نام دانشکده، مقطع تحصیلی حداکثر تا تاریخ  29 فروردین به   cee@ut.ac.ir

2.        مراجعه به آموزش کارشناسی دانشکده 

ثبت نام با دریافت ایمیل تأییدیه، تکمیل می گردد.

ضمنا" برای شرکت کنندگان در کارگاه، گواهی حضور صادر خواهد شد.

 

برگزار کننده: دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی

شماره تماس: 88992215

 

آدرس کوتاه :