اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی


کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی، روز پنج شنبه 3 آبان ساعت 9 الی 12 در ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- طبقه 8- سالن شورای 804 برگزار می گردد.

آدرس کوتاه :