اخبار و رویدادها

کارگاه آموزشی پروژه کارشناسی

کارگاه آموزشی پروژه کارشناسی


قابل توجه متقاضیان اخذ پروژه کارشناسی

جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی پروژه کارشناسی روز یکشنبه 96/3/7 از ساعت 12 الی 13:15 در اتاق 803 ساختمان جدید دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد، حضور کلیه دانشجویانی که در تاریخ 96/6/31 فارغ التحصیل خواهند شد و یا قصد ثبت نام پروژه در تابستان را دارند، اجباری می باشد.

حضور سایر دانشجویان نیز آزاد می باشد.

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

آدرس کوتاه :