اخبار

کتابخانه انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه تهران

کتابخانه انجمن علمی مهندسی برق دانشگاه تهراناین کتابخانه علاوه بر دارا بودن کتب تخصصی رشته های مهندسی برق و کامپیوتر،شامل رمان های مختلف می باشد!yes تنها دانشجویان دانشگاه تهران امکان استفاده از منابع کتابخانه را دارا می باشند.

enlightened برای مشاهده و رزرو کتاب ها از طریق نشانی زیر اقدام نمایید

ieeesb.ut.ac.ir/Library


mail کتب خود را با اهدا به این کتابخانه می توانید در معرض استفاده سایر دانشجویان قرار دهید.

شاخه دانشجویی IEEE

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران


 

آدرس کوتاه :

تقویم و برنامه ریزی