اخبار و رویدادها

کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دانشکد ه در دوازدهمین دوره المپیاد میکرو الکترونیک کشور

کسب رتبه های برتر توسط دانشجویان دانشکد ه در دوازدهمین دوره المپیاد میکرو الکترونیک کشور


 کسب رتبه های برتردوازدهمین دوره المپیاد میکرو الکترونیک کشور توسط دانشجویان دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
سرکار خانم "مهسا اخشم" و جناب "آقای علیرضا نبی پور میبدی"  موفق به احراز رتبه دوم و جناب آقای" محمد حسن کرمی" رتبه سوم این مسابقات را کسب کردند.
دانشکده برق و کامپیوتر ضمن عرض تبریک به این دانشجویان، آرزوی توفیق روزافزون این عزیزان را در مسیر توسعه علمی و پژوهشی کشور که موجب ارتقاء دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر خواهد بود، را از خداوند متعال مسئلت می نماید.

 

آدرس کوتاه :