- چهارشنبه، ۶ بهمن ۱۴۰۰

اخبار

کسب عنوان پژوهشگر جوان برجسته سال 2020 توسط استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

کسب عنوان پژوهشگر جوان برجسته سال 2020 توسط استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهرانکسب عنوان پژوهشگر جوان برجسته سال 2020 توسط استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

جناب آقای دکتر مهدی داورپناه، استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران توسط موسسه IEEE-شاخه ایران، به عنوان پژوهشگر جوان برجسته در سال 2020 انتخاب شد. این انتخاب از بین محققان داخل کشور با سن کمتر از 40 سال در رشته های برق و کامپیوتر انجام شده است.

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ضمن تبریک به ایشان، توفیق الهی و موفقیت های روزافزون برای این استاد گرامی را آرزومند است.

 

 

آدرس کوتاه :

رویدادها

رویدادها