اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

کسب مقام اول در بین مقالات بازیهای جدی در کنفرانس DGRC2017

کسب مقام اول در بین مقالات بازیهای جدی در اولین کنفرانس تحقیقات در بازیهای دیجیتال برای مقاله مغزینه: استفاده از بازی برای افزایش توان مغز توسط هومن حبیب نیا، تارا رضاپور و هادی مرادی 

 

آدرس کوتاه :