اخبار و رویدادها

کمیته برگزاری

کمیته برگزاری


  • مسئول سایت: مهناز عدل پور،سعید زرگر
  • مسئول روابط عمومی و تبلیغات: فرشاد فروغی
  • دفتر انتقال فناوری: مینا محمدخانی
  • مدیر امور عمومی: پرستو بهادرانی
  • دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی:هنگامه دستمالچی،سمیه کوثری،مریم مستشاری،نادر سرداری
  • همکاران امور اجرایی دانشکده:مهدی جالو

و با تشکر از سرکار خانم زهرا بیابانی

 

 

آدرس کوتاه :