اخبار و رویدادها

کنترل گزارش 428 جهت شرکت در امتحانات

کنترل گزارش 428 جهت شرکت در امتحانات


قابل توجه دانشجویان محترم

 

لطفاً نسبت به کنترل واحدهای انتخابی خود از نظر کد درس، نام استاد، روز و ساعت امتحان پایان ترم در گزارش 428 سامانه جامع آموزش گلستان اقدام فرمائید.

 

حضور در جلسه امتحان در غیر کد انتخاب شده مجاز نمی باشد.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

پردیس دانشکده‌های فنی

                                                                                          

آدرس کوتاه :