اخبار و رویدادها

کنترل گزارش 428 جهت شرکت در امتحانات

قابل توجه دانشجویان محترم

 

لطفاً نسبت به کنترل واحدهای انتخابی خود از نظر کد درس، نام استاد، روز و ساعت امتحان پایان ترم در گزارش 428 سامانه جامع آموزش گلستان اقدام فرمائید.

 

حضور در جلسه امتحان در غیر کد انتخاب شده مجاز نمی باشد.

 

اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی

پردیس دانشکده‌های فنی

                                                                                          

آدرس کوتاه :