اخبار و رویدادها

گروه های آموزشی

گروه های آموزشی


در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ١٠ گروه در حوزه‌های مختلف وجود دارد. این گروه‌ها طیف متنوعی از علوم و فنون در زمینه مهندسی برق و کامپیوتر را شامل می‌شوند که این امر موجب می‌شود هم در بعد آموزشی و هم در تحقیقات بین زمینه‌ای، امکان تعامل بین این حوزه‌ها فراهم شود.

فهرست این گروه‌ها در ادامه آمده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هر یک روی عنوان آن کلیک کنید.

آدرس کوتاه :