اخبار و رویدادها

گزارشی از کنفرانس RTEST2018" رویکرد جدید برای اینترنت اشیا"

گزارشی از کنفرانس RTEST2018" رویکرد جدید برای اینترنت اشیا"


محققان حوزه برق و رایانه برای حل چالش‌های مدیریت شهری و بین‌المللی راهکارهای فناورانه در آستین دارند.

رویکرد جدید برای اینترنت اشیا

در دهه‌های اخیر، چند تحول مهم در دنیای علم و فناوری رخ‌داده که در ابعاد اجتماعی و اقتصادی جهان تأثیری شگرف داشته است. توسعه و به‌کارگیری سامانه‌های سایبر فیزیکی که حاصل تجمیع علوم و فناوری‌های پرشتاب در سال‌های اخیر است نیز تحول اساسی قرن 21 خواهد بود. چنین سامانه گسترده‌ای نیاز به تخصص‌ها و ورود به حوزه‌های میان‌رشته‌ای علم دارد تا بتوان به کمک آن به حل مشکلات جامعه پرداخت.

برای آن که یک سامانه سایبر فیزیکی رفتار صحیح از خود بروز دهد، لازم است مجموعههای منظم و متنوع کنار یکدیگر قرار گیرند و به صورت یکپارچه مدیریت شوند. مرکز پژوهشی سامانههای سایبرفیزیکی دانشگاه تهران نیز به منظور ایجاد چتر فناوری برای ارتباط هدفمند در حوزههای میان رشتهای سامانههای سایبری در زمستان 1395 در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران آغاز به کار کرده است.

دکتر مهدی کارگهی، دبیر علمی دومین دوره سمپوزیوم بینالمللی سیستمها و فناوریهای بیدرنگ و نهفته 2018 RTEST که 19 و 20 اردیبهشت 97  در دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار شد، درباره تفاوت طراحی و توسعه سیستمهای نهفته و بیدرنگ نسبت به سایر سیستمهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سخنانی ایراد فرمودند،که در ادامه به پیوست گزارشی را که در این خصوص با همکاری افراد "آزمایشگاه تعامل انسان و ربات"، تحت عنوان "رویکرد جدید برای اینترنت اشیا" در روزنامه جام جم به چاپ رسیده است، را ملاحظه می‌فرمایید.

 

 

 

آدرس کوتاه :