اخبار و رویدادها

یادگیری نحوه انتخاب و ترکیب کرنلها در مساله چندین هسته ای برای کاربرد ردیابی اشیا در تصاویر ویدئویی

یادگیری نحوه انتخاب و ترکیب کرنلها در مساله چندین هسته ای برای کاربرد ردیابی اشیا در تصاویر ویدئویی


درمسئله طبقه بندی دو کلاسه پیدا کردن معادله خطی که بتواند دو کلاس را به خوبی از همدیگر جدا کند همیشه به سادگی امکان پذیر نیست، یکی از دلایلی که این مسئله را سخت کرده پیچیدگی فضای ویژگی می باشد؛ راه حلی که برای برطرف کردن این مشکل پیشنهاد شده است استفاده از ترفند هسته است.در این روش ابتدا با کمک یک نگاشت مناسب فضای ویژگی را به یک فضای ثانویه نگاشت می دهیم و سپس در فضای ثانویه دسته بندی را انجام می دهیم اما در این مدل حل مسئله انتخاب کرنل مناسب خیلی مهم و مورد توجه است یکی از راه حل هایی که برای انتخاب کرنل مناسب پیشنهاد شده است این است که به جای یک کرنل از ترکیبی از چند کرنل استفاده کنیم و سعی کنیم نحوه ترکیب کرنل ها را بهینه کنیم به این مسئله یادگیری چند هسته ای می گویند. پیچیدگی محاسباتی عاملی است که مسئله یادگیری چند هسته ای از آن رنج می برد لذا به نظر می رسد که اگر کرنل های مختلف را به عنوان گزینه هایی برای انتخاب شدن در نظر بگیریم و سعی کنیم از بین آنها هسته های مناسب را انتخاب کنیم (به مسئله به دید مسئله n-armed bandit نگاه کنیم)،تا به این صورت  پیچدگی مسئله کمتر بشود.پیچدگی کمتر به معنی این است که از روش می توانیم به صورت آنلاین استفاده کنیم. با این کار ما می توانیم از این روش در کاربرد مورد نظرمان یعنی تعقیب یک شی متحرک در یک ویدئو است استفاده کنیم. مسئله تعقیب اشیا، مسئله دیگری است که به صورت همزمان مورد توجه است و سعی می شود که به آن به دید یک مسئله طبقه بندی نگاه شود. 

 

ارائه دهنده پروژه
وحید توکلی
پست الکترونیک: vahidtavakoli1392@gmail.com
عضو فعال
استاد راهنما
استادیار
پست الکترونیکی: reshad.hosseini [AT] ut.ac.ir

 

آدرس کوتاه :