اخبار و رویدادها

**برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی (نسخه جدید)**

**برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی (نسخه جدید)**


قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی،جهت رویت برنامه هفتگی و همچنین برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، به قسمت آموزشی- کارشناسی- برنامه هفتگی مراجعه فرمایید.

 

آدرس کوتاه :