اخبار و رویدادها

**فرم مصاحبه آزمون دکتری 98 (چک لیست)**

**فرم مصاحبه آزمون دکتری 98 (چک لیست)**


فرم مصاحبه آزمون  دکتری 98 (چک لیست)

قایل توجه داوطلبان محترم دعوت شده به آزمون دکترا،احتراما" باستحضار می رساند با توجه به زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری 98 در تاریخهای 20 و21  خردادماه 98 برگزار می گردد،لازم است که فرم پیوست  چک لیست  برای همه  داوطلبان  دعوت به مصاحبه شده  تکمیل و در روز مصاحبه تحویل گردد.  

 

آدرس کوتاه :