اخبار و رویدادها

**قابل توجه استادان محترم و دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر **

**قابل توجه استادان محترم و دانشجویان عزیز دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر **


به استحضار می‌رساند، راهنما و دستورالعمل‌های لازم برای اجرای مناسب‌تر یادگیری الکترونیکی در نیم سال تحصیلی جاری در اختیار استادان، دانشجویان و کارشناسان پشتیبان دانشکده‌ها در آدرس
 
 
قرار داده شده است.
 
با هدف بهبود کیفیت و تسریع ارائه پشتیبانی‌ در سامانه ایلرن (elearn.ut.ac.ir)، دسترسی های لازم به کارشناسان منتخب دانشکده در حوزه فناوری اطلاعات 
 
 سرکار خانم عدل پور  (adlpoor@ut.ac.ir)
 سرکار خانم عباسی (maryabbasi@ut.ac.ir
 
داده شده است. فرآیند کار بدین گونه تعریف گردیده که پشتیبانی استادان، دانشجویان و کارکنان‏‬ دانشکده در مرحله اول توسط کارشناسان پشتیبان دانشکده صورت پذیرد. در صورت عدم امکان رفع مشکل توسط کارشناسان دانشکده، موضوع از طریق کارشناس پشتیبان به همکاران مرکز یادگیری الکترونیکی ارجاع می شود.
 
پایدار و سلامت باشید
 
آموزش و تحصیلات تکمیلی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
آدرس کوتاه :