اخبار و رویدادها

***آخرین تغییرات جدول زمان بندی مصاحبه دکترای 98 (19 خرداد)***

***آخرین تغییرات جدول زمان بندی مصاحبه دکترای 98 (19 خرداد)***


***آخرین تغییرات جدول زمان بندی مصاحبه دکترای 98 (19 خرداد)***

 

قابل توجه داوطلبان محترم دعوت شده به آزمون دکترا،احتراما" باستحضار می رساند با توجه به زمان مصاحبه داوطلبان آزمون دکتری 98 در تاریخهای 20 و21  خرداد ماه 98 ،(آخرین تغییرات جدول زمان بندی مصاحبه دکترای 98 ) به‌استحضار داوطلبان می‌رسد.

آدرس کوتاه :