اخبار و رویدادها

"آشنایی با دوره کهاد کارآفرینی"

"آشنایی با دوره کهاد کارآفرینی"


به منظور ایجاد، تقویت و توسعه نگرش، رفتار و فرهنگ کارآفرینانه در میان دانشجویان‌‌‌‌‌‌‌ و  در راستای تحقق اهداف سه گانه برنامه راهبردی دانشگاه، به ویژه دستیابی به چشم انداز دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تهران، برنامه"کهاد کارآفرینی با رویکرد استارت آپی" ویژه دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران که مصوب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی مورخ ۱۸/‏۰۶/‏۹۷‬ است، را اجرا می‌کند.

آدرس کوتاه :